Od pravěku po dnešek

Je zajímavé si uvědomit, jak dlouho se už člověk ohřívá pomocí různých zdrojů tepla. První naši předkové, kteří dokázali využívat ohně tak jistě zprvu nečinili kvůli propečeným mamutím steakům. Je zřejmé, že význam ohně byl zejména právě v rovině zdroje tepla ochrany před dravou zvěří, plus samozřejmě osvětlení v místech, kde byl nedostatek denního světla – v jeskyních, případně v prvních uzavřených lidských příbytcích. Cesta od původního ohýnku k přístrojům, jako jsou moderní topidla, však trval nejméně statisíce let.

Otevřený oheň- sluha i nepřítel

Až do opravdu nedávné doby, po celá tisíciletí byl zdrojem tepla otevřený oheň, udržovaný pevnými palivy. Nejdříve přirozeně se vyskytujícími zdroji – tedy dřevem, suchou travou, ale i například sušeným trusem býložravců. Což bylo současně nebezpečné, protože se oheň mohl nekontrolovaně šířit.